Behöver du en rörmokare?


3

Om oss

Jönköpings Rörtjänst grundades 2008 och vi är i huvudsak verksamma i Jönköping med omnejd. Vi är ett auktoriserat VVS-företag och utför alla typer av rörarbeten – allt från mindre serviceuppdrag till omfattande entreprenader mot privat och offentlig sektor.

I dag är vi 14 anställda och bland våra kunder finns industriföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare och privatpersoner. Vi erbjuder allt från nyinstallationer, badrumsrenoveringar och reparationer till installation av fjärrvärme och fjärrkyla.

Vi har sedan starten varit noga med att hålla ett högt kvalitetstänk i alla delar av vår verksamhet. Våra rörmontörer har samtliga erforderliga certifikat och intyg, och vi strävar ständigt efter att hitta nya sätt att ytterligare förbättra vårt miljöarbete.

 

Kvalitet & miljö

December 2010 erhöll vi tredjepartscertifikat enligt ISO 14001 och december 2013 erhöll vi certifikat enligt ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy

Jönköpings Rörtjänst AB skall alltid eftersträva, att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar samt uppfylla lagar och myndighetskrav. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så, att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. 

Detta uppnås genom att:

 • utföra uppdrag enligt kundens specifikation alternativt erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar
 • vår personal har rätt kompetens för arbetet
 • ha ett effektivt egenkontrollprogram där varje uppdrag kontrolleras och verifieras
 • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse
 • upprättad arbetsmiljöplan bidrar till att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vår miljöpolicy
Jönköpings Rörtjänst AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • ta ansvar för miljön där vi arbetar, agerar omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden, som kan utgöra en risk för miljö, hälsa och säkerhet.
  • begränsa kemikalieanvändning
  • minimera uppkomsten av avfall
  • ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • ständigt förbättra vårt miljöarbete, samt att följa att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls.

Rot-avdraget

Med ROT-avdraget kan du anlita oss till kraftigt reducerade priser. ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 50 000 kronor per person och år. När du anlitar oss får du avdraget direkt. Vi sköter sedan all kontakt med Skatteverket i efterhand. Maxbeloppet är per år och person.

Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget 30 procent på belopp upp till 100 000 kronor. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.

Schablonavdrag
Skatteverket kom nyligen med nya riktlinjer kring ROT-avdrag vid installation av värmepump. Läs mer om avdraget här.

2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Praesentium, reiciendis quae distinctio nisi eveniet nesciunt minima nemo nam facilis iste quasi architecto incidunt itaque earum est doloremque perferendis eum inventore.
3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, sed, voluptates temporibus tempora culpa qui vel id adipisci corporis doloribus atque maiores modi fugiat odio facere illum quis quia dolorum?
...
6
Vi på Jönköping Rörtjänst är mycket stolta över att sponsra dessa lokala föreningar!
Boule cluben logotyp

7

Magnus EhrnströmÄgare

Rickard BerglundÄgare

Joakim BergÄgare

Victor LöfgrenMontör

Anton JohanssonMontör

Dennis ObrienMontör

Henrik BerglundMontör

markus hedman

Markus HedmanMontör

joel song song

Joel SongsongMontör

oskar sjödin

Oskar SjödinMontör

David SandströmMontör

Joel BråtenholmeMontör

Gustav HaraldssonMontör

Tobias JohanssonMontör

Eric AnderssonMontör

Linus LindströmMontör


 • Jönköpings rörtjänst
 • Bultvägen 6
 • 55302 Jönköping (Ljungarum)
 • 036-366510